Kundetilfredshedsmåling

Kære kunde!

Hjælp os til at blive en endnu bedre leverandør/samarbejdspartner!

Her er 5 hurtige spørgsmål om JL Alarm’s produkter og serviceydelser, som vi vil bede dig om at besvare. Sæt venligst kryds i det felt, der bedst dækker din opfattelse. Skalaen går fra 1 til 10, hvor 1 er mindst tilfreds og 4 betyder mest tilfreds.

A. Hvor tilfreds er du overordnet set med JL Alarm som leverandør/samarbejdspartner?

B. Hvor tilfreds er du med personalet hos JL Alarm, når det gælder venlighed og imødekommenhed, når du kontakter dem pr. telefon?

C. Hvor tilfreds er du med personalet hos JL Alarm, når det gælder faglig dygtighed til at løse dine opgaver?

D. Hvor tilfreds er du med kvaliteten af JL Alarm produkter og serviceydelser?

E. Hvor tilfreds er du med JL Alarm’s overholdelse af leveringstider?

F. Hvor tilfreds er du med JL Alarm’s information om eventuelle leveringsforsinkelser?

G. Hvor tilfreds er du med JL Alarm’s instruktion i forbindelse med aflevering og overdragelse?

H. Hvor tilfreds er du med JL Alarm’s service- og vedligeholdelse? (Hvis aftale om dette er indgået)

I. Hvordan har du hørt om JL Alarm?