Videoovervågning

Video Overvågning sikrer visuel overvågning af områder hvor man ikke kan være tilstede. Disse billeder kan ses på en monitor eller optages på et lagringsmedie, som typisk vil være en harddisk-recorder.

Der er lovgivning på dette område, der bevirker at privatpersoner ikke må udføre TV-Overvågning. Derfor er samtlige installatører, der beskæftiger sig med TV-Overvågning, godkendte og ISO 9001:2000 Certificerede. Certificeringen sikrer at det udstyr som bliver sat op, overholder loven.  

Overvågningsmåder:

  • Observation (Sker der noget?)
  • Verifikation (Hvad sker der?)
  • Identifikation (Hvem udfører handlingen?) 

Gængse fabrikater inden Analog og IP løsninger er.:

Sony
Bosch
Panasonic
Samsung
Vantage
Ikegami
Co Vi
Dedicated Micros ECO
Dedicated Micros Digital Sprite
Honywell
Orbiter
Everec
PC-Løsninger
Skjulte Prinkortkameraer
Maxtor
Nitek