Obligatorisk registrering af tv-overvågning i politiets kameraregister (POLCAM)

I Politiets Kameraregister, også kaldet POLCAM, kan du som virksomhed, offentlig myndighed, forening eller privat borger registrere, hvor du har etableret eller har brugsret over overvågningskameraer.

Private virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger, mv., der i henhold til tv-overvågningsloven eller efter særlig tilladelse fra politiet foretager tv-overvågning af et område, der benyttes til almindelig færdsel, skal registrere deres allerede opsatte kameraer i Politiets Kameraregister senest den 1. september 2021. Derudover skal væsentlige ændringer også indberettes.
Nyetablerede kameraer, som er opsat efter den 1. juli 2021, skal registreres i Politiets Kameraregister senest 14 dage efter opsætning.

Det betyder:

  • Tv-overvågning opsat inden den 1. juli 2021 skal være registreret senest den 1. september 2021.
  • Tv-overvågning opsat efter den 1. juli 2021 skal være registreret senest 14 dage efter opsætning.

Læs mere her